Žãlimas Dainius 1973 05 22Vilnius, lietuvių teisininkas. Dr. (social. m., 2001).

Išsilavinimas ir veikla

1996 baigęs Vilniaus universitetą (teisę) dėsto jame, 2001–03 dėstė ir Lietuvos karo akademijoje, 2002–05 – Mykolo Romerio universitete; profesorius (2011). 1997 ir 1998–2011 krašto apsaugos ministro patarėjas, 2001–11 Tarpžinybinės tarptautinės humanitarinės teisės įgyvendinimo koordinavimo komisijos pirmininkas. 2005–11 Nuolatinio arbitražo teismo narys. 2011–21 Konstitucinio Teismo teisėjas, nuo 2014 pirmininkas. Nuo 2022 Venecijos komisijos (Europos Tarybos patariamoji institucija konstitucionalizmo klausimais, įkurta 1990) narys-nepriklausomas ekspertas. Nuo 2021 dėsto Vytauto Didžiojo universitete (Teisės fakulteto dekanas). Dalyvavo rengiant daugiau kaip 60 įstatymų ir kitų teisės aktų projektus. Mokslinių darbų pagrindinės sritys: tarptautinė viešoji, tarptautinių organizacijų, diplomatinė ir konsulinė, konstitucinė teisė. Paskelbė daugiau kaip 90 mokslinių straipsnių.

Dainius Žalimas

Knygos

Svarbiausi veikalai: Tarptautinės organizacijos (2001), Europos Sąjungos teisė ir Lietuva (2002, abi su kitais), Šiuolaikinės konstitucinės justicijos tendencijos: nacionalinės ir tarptautinės teisės santykis (su kitais, 2014), Lietuviai ir lenkai prieš komunizmą po 1956. Panašūs keliai į taiką? (Lithuanians and Poles against Communism after 1956. Parallel ways to freedom?, su kitais, 2015), monografijos: Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimas: pagrindiniai klausimai pagal tarptautinę teisę (1997), Diplomatinė teisė (su Zenonu Petrausku ir Skirgaile Žaltauskaite‑Žalimiene, 2003), Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 m. kovo 11 d. tarptautiniai teisiniai pagrindai ir pasekmės (2005), Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo 1990 metais teisiniai pagrindai (2008), Krizė, teisės viešpatavimas ir žmogaus teisės (su kitais, 2015), Konstituciniai ginčai (su kitais, 2019), mokslo studija Transnacionalinės teisinės sistemos – santykio ir sąveikos problemos (su kitais, 2014).

Parašė vadovėlių aukštųjų mokyklų studentams (visi su kitais): Lietuvos teisės pagrindai (2004), Tarptautinių sutarčių teisė, Lietuvos teisinės institucijos (abu 2011), Lietuvos konstitucinė teisė (2012 22017).

Knygos Lietuvos konstitucionalizmas: ištakos, raida ir dabartis (2018) redaktorių kolegijos pirmininkas ir vienas autorių.

Apdovanojimai

Garbės ordinas (Moldavija, 2016), Gedimino ordino Komandoro didysis kryžius (2018).

2271

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką