Autorius (-ė) Ramunė Marcinkevičiūtė

Lietuvos teatras
1970–1990
1970–1990 laikotarpis vadintinas teatro modernėjimo, teatro ir publikos glaudžios konsolidacijos etapu. Debiutavę režisieriai D. Tamulevičiūtė, J. Vaitkus, E. Nekrošius, R. Tuminas, G. Padegimas, S. Varnas suformavo savitą lietuvių režisūrinio teatro poetiką, jų spektakliai tapo menine ir moraline opozicija vadinamajai brandaus socializmo tikrovei. Daugiau