Autorius (-ė) Vidutis Pečkys

asociacijos
sutartis
sutartis, sudaroma Europos Sąjungos su šalimis, nesančiomis Europos Sąjungos narėmis. Šių sutarčių tikslas – padėti šalims pasirengti narystei Europos Sąjungoje. 1998 02 01 įsigaliojo Lietuvos pasirašyta Europos sutartis, kuria buvo pripažintas Lietuvos siekis tapti Europos Sąjungos nare. Daugiau
atstovaujamoji
demokratija
viena šiuolaikinės demokratijos įgyvendinimo formų, kai valstybės valdyme piliečiai dalyvauja ne tiesiogiai, bet per jų pačių rinktus atstovus (pvz., parlamentą, vietos savivaldos institucijas). Daugiau