asociãcijos sutarts, sutartis, sudaroma Europos Sąjungos su šalimis, nesančiomis Europos Sąjungos narėmis. Asociacijos sutarties juridinis pagrindas – Europos Bendrijos steigimo sutartis. Asociacijos sutartį sudaro laisvosios prekybos sutarties nuostatos, papildytos šalių bendradarbiavimą reglamentuojančiomis normomis beveik visose Bendrijų kompetencijai priklausančiose srityse. Dėl asociacijos sutarties derasi Europos Komisija, gavusi Europos Sąjungos Tarybos mandatą. Sutartis įsigalioja pritarus Europos Parlamentui. Sutarties vykdymo priežiūrai įsteigta asociacijos taryba, asociacijos komitetas ir parlamentinis komitetas.

Pagal asociacijos sutarties sudarymo tikslą skiriama 2 sutarčių tipai: plėtros asociacijos sutartis ir pasirengimo narystei asociacijos sutartis. Plėtros asociacijos sutartys sudarytos su Magribo (Alžyras, Marokas, Tunisas), Mašriko (Egiptas, Jordanija, Libanas, Sirija), kai kuriomis ekonomiškai silpnomis Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno šalimis. Pasirengimo narystei asociacijos sutartis numato asocijuotųjų šalių narystės Europos Sąjungoje perspektyvą. Šių sutarčių tikslas – padėti šalims pasirengti narystei Europos Sąjungoje. Pasirengimo narystei asociacijos sutartys buvo pasirašytos su Turkija (1963), Malta (1970), Kipru (1972). Šiam sutarčių tipui t. p. priklauso susitarimas dėl Europos ekonominės erdvės, pasirašytas su Europos laisvosios prekybos asociacijos šalimis, bei Europos sutartys, pasirašytos su Vidurio ir Rytų Europos šalimis.

Lietuva Europos (asociacijos) sutartį, kuria buvo pripažintas Lietuvos siekis tapti Europos Sąjungos nare, pasirašė 1995 06 12 (įsigaliojo 1998 02 01), 2004 05 01 tapo Europos Sąjungos nare.

Europos sutartis

1135

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką