Autorius (-ė) Kęstutis Dailydė

antrasis
atėjimas
paruzija, krikščionybės tikėjimo tiesa apie išaukštinto Jėzaus Kristaus atėjimą laikų pabaigoje. Daugiau
Apaštalų
simbolis
Apaštalų tikėjimo išpažinimas, seniausias krikščionių tikėjimo išpažinimo tekstas. Daugiau
apvaizda
Dievo apvaizda, krikščionybės doktrina, reiškianti Dievo valią, išmintingai planuojančią pasaulio istoriją ir žmogaus gyvenimą. Daugiau
atpirkimas
krikščionybėje Dievo veiksmas, kuriuo žmonija išvaduojama iš nuodėmės ir blogio. Daugiau
Dievas
aukščiausia ir tobuliausia Būtis. Daugiau
Dievo
karalystė
Dangaus karalystė, judaizme ir krikščionybėje – išganymas, atpirkimas, būsimoji tvarka, Dievo valios ir galios viešpatavimas. Daugiau
dogma
Dievo tiesa žmonėms, apreikšta Jėzaus Kristaus ir paliudyta Bažnyčios. Daugiau
dogmatika
teologijos sritis, tirianti ir sistemiškai aiškinanti dogmas. Priklauso sisteminės teologijos grupei. Daugiau
ekleziologija
teologijos mokslas apie Bažnyčios kilmę, prigimtį, savybes ir misiją. Daugiau
ekumenizmas
ekumeninis sąjūdis, krikščionių, tikinčių Jėzų Kristų kaip Viešpatį ir Gelbėtoją, pasaulinis sąjūdis. Daugiau