Apãštalų sibolis (lot. Symbolum Apostolicum), Apãštalų tikjimo išpažinmas, seniausias krikščionių tikėjimo išpažinimo tekstas. Privaloma visiems tikintiesiems tikėjimo formulė. Apaštalų simbolio struktūra yra trinarė: pirmoji apie Dievą Tėvą (Tikiu Dievą, Tėvą Visagalį…), antroji apie Sūnų (…ir Jėzų Kristų, vienatinį Jo Sūnų, mūsų Viešpatį…), trečioji apie Šventąją Dvasią (Tikiu Šventąją Dvasią…). Manoma, kad Apaštalų simbolis sudarytas 3 a. kaip apaštalų skelbiamo mokslo pagrindas. Nepakitęs vartojamas Vakarų bažnyčioje per krikšto apeigas. 325 papildytas Nikėjos I susirinkime (vadinamas Nikėjos simboliu) skelbia amžiną Sūnaus, Jėzaus Kristaus, dievystę. 381 Konstantinopolio I susirinkime Apaštalų simbolis dar papildytas formulėmis, pabrėžiančiomis Šventosios Dvasios dievystę (vadinamas Nikėjos-Konstantinopolio tikėjimo išpažinimu), yra bendras visoms Rytų ir Vakarų bažnyčioms per Eucharistijos šventimą, krikštą. Katalikai vartoja Apaštalų simbolį, galutinai suformuluotą Tridento susirinkime (1545–63).

117

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką