Autorius (-ė) Antanas Balašaitis

Kazys Jurgis
Bėkšta
20 a. pradžios–21 a. pradžios, lietuvių katalikų misionierius, kunigas salezietis. Daugiau
Aleksandras Ferdinandas
Bendoraitis
20 a. lietuvių katalikų misionierius, kunigas, gydytojas epidemiologas. Daugiau
Petras
Daugintis
20 a. Lietuvos katalikų kunigas. Daugiau
Pranas
Dielininkaitis
20 a. pirmos pusės lietuvių politikas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Albinas
Dumbliauskas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas. Daugiau
Steponas Jurgis
Gailiušis
20 a. Lietuvos katalikų kunigas. Daugiau
Juozas
Giedraitis
20 a. antros pusės Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Tautos fondo veikėjas. Daugiau
Juozas
Gustas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas; kankinys (2000). Daugiau
Stanislovas
Jokūbauskis
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės Lietuvos katalikų kunigas, prelatas. Pasaulio tautų teisuolis. Daugiau
Krizantas
Juknevičius
20 a.–21 a. pradžios Lietuvos katalikų kunigas, salezietis. Daugiau