Daugiñtis Petras 1915 04 05Bajorėliai (Kretingos vlsč.) 1998 01 02Čikaga, Lietuvos katalikų kunigas. Jėzuitas (1938). 1941–44 studijavo filosofiją Pagryžuvio jėzuitų noviciate, teologiją Kauno kunigų seminarijoje, 1944–48 jėzuitų kolegijoje Pullache (Vokietija). 1946 įšventintas kunigu. Dirbo sielovados darbą lietuvių karo pabėgėlių stovyklose. 1951–55 socialinius mokslus studijavo Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje. 1956–58 dėstė Montevidėjo kunigų seminarijoje, vėliau dirbo lietuvių parapijoje, rengė lietuvių radijo valandėles, redagavo katalikų laikraštį Žinios. 1968–77 dirbo Šv. Kazimiero parapijoje San Paule, redagavo žurnalo Mūsų Lietuva priedą Mūsų Lietuva portugališkai. 1978 perkeltas į lietuvių jėzuitų rezidenciją Čikagoje; Lietuvos jėzuitų provincijos dalies užsienyje iždininkas. Redagavo periodinį leidinį Mūsų žinios, bendradarbiavo žurnaluose Aidai, Naujoji Romuva.

Petras Daugintis

Parašė knygą apie sociologiją Kainų nustatymas ir valstiečių klausimas (Preissetzung und die Bauerfrage 1955), istorinę studiją Urugvajaus lietuviai (išspausdinta 1985, 1995).

1171

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką