Autorius (-ė) Stanislovas Dvareckas

Lietuvos
prokuratūra
Lietuvos prokuratūros sistemą sudaro Generalinė prokuratūra ir teritorinės prokuratūros. Nuo 2002 Lietuvoje kovo 30‑ąją kasmet minima Prokuratūros diena, taip paminint 1990 03 30 Vilniuje susirinkusių prokurorų pareikštą ištikimybę Lietuvos įstatymams. Daugiau
Lietuvos Respublikos teismų
sistema 1918–1940
nepriklausomos Lietuvos valstybės teismų sistema pradėta formuoti pagal 1918 11 28 Laikinąjį Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymą. Daugiau
Lietuvos Respublikos teismų
sistema po 1990
Lietuvoje yra trys teismų sistemos: Konstitucinis Teismas, bendrosios kompetencijos teismai ir administraciniai teismai. Daugiau
Lietuvos teismai
iki 1918
seniausi Lietuvos teismai veikė dar ikivalstybiniu laikotarpiu. 16–18 amžiuje veikė luominiu principu pagrįsta teismų santvarka. 1840 Lietuvoje įvesta Rusijos imperijos teismų sistema. Vokietijos okupacijos metais (1915–18) Lietuvoje veikė civiliniai ir kariniai teismai. Daugiau
Lietuvos teismų sistema sovietinės (1940–1941 ir
1944–1990) ir Vokietijos okupacijų metais
1940 08 25 išrinktas Aukščiausiasis Teismas, pradėta organizuoti sovietinė teismų sistema. Vokietijos okupacijos metais (1941–44) Lietuvoje atkurta iki 1940–41 SSRS okupacijos buvusi teismų sistema. 1944–90 teismų sistemą sudarė liaudies teismai ir LSSR Aukščiausiasis Teismas. Daugiau