Autorius (-ė) Dalia Marija Stančienė

Dominikonų pasauliečių
brolija
dominikonų trečiasis ordinas. Veikia prie dominikonų ordino. Vadovaujasi savo regula. Daugiau
„Logos“
religijos, filosofijos ir meno žurnalas. 1921–1939 ėjo Kaune, nuo 1990 eina Vilniuje. Spausdinami filosofijos, teologijos, religijotyros, menotyros straipsniai, dailės darbų reprodukcijos. Daugiau
Nicolas
Malebranche
Nikola Malbranšas, 17 a. prancūzų katalikų filosofas, teologas. Okazionalistas. Į vieną sistemą jungė teocentrizmą ir R. Descartes’o matematinį metodą. Daugiau
Tomas
Akvinietis
13 a. teologas, filosofas, kunigas. Žymiausias vidurinių amžių Katalikų Bažnyčios teologas ir filosofas. Šventasis (1323; šventė – sausio 28). Bažnyčios mokytojas. Gynė Aristotelio mokymą nuo neteisingų kaltinimų ir taikė jo idėjas teologijai. Daugiau
tomizmas
scholastinės filosofijos kryptis – krikščioniškojo mokymo ir Aristotelio filosofijos sintezė, išreiškianti tikėjimo ir proto dermę. Atsirado kovoje su augustiniškuoju spiritualizmu ir lotyniškuoju averoizmu. 1323 kanonizavus Tomą Akvinietį ilgainiui tapo Bažnyčios mokymu. Daugiau
universalijos
vidurinių amžių filosofijos terminas, apibūdinantis bendrąsias sąvokas, gimines, rūšis. Daugiau
Šv. Viktoro
mokykla
vidurinių amžių teologijos mokykla Paryžiuje. Vienas svarbiausių 12–13 a. mistinės ir scholastinės teologijos centrų. Daugiau