Autorius (-ė) Vytautas Landsbergis

Algirdas Jonas
Ambrazas
20 a. lietuvių muzikologas, pedagogas. Lietuvos nacionalinės premijos laureatas (2015). Daugiau
Baltijos Valstybių
Taryba
Estijos, Latvijos ir Lietuvos tarpparlamentinio ir tarpvyriausybinio bendradarbiavimo institucija, 1990 05 12 įkurta Taline A. Rüütelio iniciatyva. Veikė iki 1992 pabaigos. Daugiau
choras
muzikos kūrinys dainininkų kolektyvui. Daugiau
Mikalojus Konstantinas
Čiurlionis
19 a. pabaigos–20 a. pradžios lietuvių dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas. Vienas žymiausių Lietuvos menininkų. Daugiau
Jadvyga
Čiurlionytė
20 a. lietuvių etnomuzikologė. Daugiau
Margarita
Dvarionaitė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių dirigentė, pedagogė. Pirmoji dirigavo daugelį lietuvių kompozitorių kūrinių. Daugiau
Balys
Dvarionas
20 a. lietuvių kompozitorius, dirigentas, pianistas, pedagogas. Daugiau
Julius
Gaidelis
20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių kompozitorius. Daugiau
Feliksas
Janevičius
18 a. pabaigos–19 a. pirmos pusės Didžiosios Britanijos ir Airijos smuikininkas, dirigentas, kompozitorius. Daugiau
Stefan
Jarociński
Stefanas Jarocinskis, 20 a. lenkų muzikologas. Daugiau