Jadvyga Čiurlionytė

Jadvyga Čiurlionytė

Čiurlionýtė Jadvyga 1898 04 13Druskininkai 1992 04 01Vilnius, lietuvių etnomuzikologė. M. K. Čiurlionio ir S. Čiurlionio sesuo. Menotyros dr. (1969). 1925 Berlyne baigusi J. Sterno konservatoriją (R. M. Breithaupto klasę) dirbo pedagoginį darbą Klaipėdoje, Kaune, Marijampolėje. 1937–41 dirbo Lietuvių tautosakos archyve ir Lituanistikos institute, 1941–51 Lietuvos mokslų akademijos Etnologijos, Lietuvos istorijos institutuose. 1944–46 dėstė Vilniaus universitete, nuo 1945 – Vilniaus, nuo 1949 – Lietuvos konservatorijoje; profesorė (1969). 1948–58 konservatorijoje vadovavo savo įsteigtam Liaudies muzikos kabinetui. Mokiniai: G. Četkauskaitė, L. Burkšaitienė, R. Gučas, J. Landsbergytė, A. Tauragis, A. Žiūraitytė.

Tyrė ir sistemino lietuvių liaudies melodijas. 1940 Tautosakos rinkėjo vadove paskelbė jų sisteminimo principus; tyrimų rezultatus apibendrino monografijoje Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai (1966 rusų kalba, 1969 lietuvių kalba, LSSR valstybinė premija 1969). Užrašė apie 4000 lietuvių liaudies dainų, parengė spaudai jų rinkinių (1938, 1948, 1955), suredagavo S. Stanevičiaus ir A. Juškos surinktas lietuvių dainų melodijas (abu rinkiniai 1954), rengė C. Bartscho rinkinį Dainų balsai (baigė L. Burkšaitienė ir V. Daniliauskienė, išleista 2000).

Parengė spaudai M. K. Čiurlionio kūrinių. Paskelbė muzikos kritikos straipsnių. Sukūrė dainų.

Knygos

Monografija Lietuvių liaudies dainų melodikos bruožai (1966 rusų kalba, 1969 lietuvių kalba, LSSR valstybinė premija 1969), knyga Atsiminimai apie M. K. Čiurlionį (1970 21973 31994, rusų ir latvių kalbomis 1975). Sukūrė mokomųjų pjesių fortepijonui (vadovėlis Mažasis pianistas 2 d. 1938–40 31989, natos Fortepijono pjesės 1957).

R: Kasdieniniai darbai / sud. L. Burkšaitienė Vilnius 1984. L: G. Četkauskaitė Dainų keliais / Liaudies kūryba t. 1 Vilnius 1969; Jadvyga Čiurlionytė / sudarė ir parengė L. Burkšaitienė Vilnius 2006.

127

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką