Autorius (-ė) Vaidutis Antanas Šalna

dichroizmas
nevienoda skirtingos poliarizacijos šviesos bangų sugertis medžiagoje. Daugiau
didinimas
reiškinys, kuris rodo, kiek kartų optinės sistemos sukurto atvaizdo tiesiniai ir kampiniai matmenys yra didesni už paties daikto atitinkamus matmenis. Daugiau
difrakcijos
gardelė
įtaisas optinio diapazono elektromagnetinės spinduliuotės spektrui sudaryti difrakcijos ir interferencijos būdu. Daugiau
dispersijos
prizmė
įtaisas optinei spinduliuotei skaidyti erdvėje į skirtingo ilgio bangas. Daugiau
dvejopas spindulių
lūžis
šviesos spindulio dvejinimasis jam sklindant anizotropinėje terpėje. Daugiau
Faraday
reiškinys
tiesiai poliarizuotos šviesos, sklindančios terpėje išilgai magnetinio lauko jėgų linijų, poliarizacijos plokštumos sukimas. Daugiau
fazinis
greitis
monochromatinės bangos sklidimo greitis erdvėje. Daugiau
Fermat
principas
geometrinės optikos pagrindinis teiginys. Daugiau
Fizeau
bandymas
bandymo metu nustatytas šviesos greitis judančioje terpėje ir įrodyta, kad judanti terpė iš dalies velka šviesą. Daugiau
fotoelektriniai
reiškiniai
reiškiniai, kurie vyksta dėl elektromagnetinės spinduliuotės ir medžiagos sąveikos. Daugiau