Autorius (-ė) Arvydas Karaška

aerofonai
muzikos instrumentų rūšis. Daugiau
akynas
Vidurinės Azijos tautų (kazachų, kirgizų ir kitų) poetas, dainius, muzikantas. Daugiau
Benjaminas
Alekna
20 a.–21 a. pradžios lietuvių kompozitorius, pianistas, pedagogas. Daugiau
Gabrielius
Alekna
lietuvių pianistas, pedagogas. Daugiau
Zigmas
Aleksandravičius
20 a. lietuvių kompozitorius, vargonininkas, chorvedys, pedagogas. Daugiau
Aleksandras
Aleksis
20 a. Jungtininių Amerikos Valstijų lietuvių chorvedys, vargonininkas, kompozitorius, visuomenės veikėjas. Daugiau
Jonas
Antanavičius
20 a.–21 a. pradžios lietuvių dainininkas (tenoras), pedagogas. Daugiau
Kęstutis
Antanėlis
20 a.–21 a. pradžios lietuvių kompozitorius, architektas, dailininkas. Daugiau
Rimantas
Astrauskas
lietuvių etnomuzikologas, pedagogas. Daugiau
ašikas
armėnų, azerbaidžaniečių ir kitų Užkaukazės tautų profesionalus liaudies dainius. Daugiau