Zigmas Aleksandravičius

Zigmas Aleksandravičius

Aleksandrãvičius Zigmas 1911 01 01Girdžiai (Raseinių apskr.) 1965 03 05Vilnius, lietuvių kompozitorius, vargonininkas, chorvedys, pedagogas. A. Aleksandravičiūtės tėvas.

Išsilavinimas ir veikla

Pramokęs iš tėvo vargonininko V. Aleksandravičiaus vargonuoti, 1923–29 vargonininkavo, vadovavo chorams Nemajūnuose, Gegužinėje, 1929–35 Alytuje ir dėstė Alytaus miškininkystės mokykloje. 1930–36 studijavo Kauno konservatorijoje (baigė N. Martinonio vargonų, B. Dvariono fortepijono klases). 1936–37 tobulinosi Paryžiaus (pas M. Dupré) ir Romos konservatorijose. 1938 baigė Popiežiškąjį bažnytinės muzikos institutą Vatikane (gavo licenciato ir magistro laipsnius), 1939 – Prahos konservatoriją (O. Šíno kompozicijos klasę).

Nuo 1939 dėstė Kauno, nuo 1945 Vilniaus, 1949–59 Lietuvos konservatorijoje; docentas (1947). Surengė vargonų muzikos koncertų Kaune, Romoje (1937).

Kūriniai

Operos Dangutė (Maironio libretas, 1962, 2 redakcija 1963), Vasarvidžio nakties sapnas (libretas pagal W. Shakespeare’ą, nebaigta), kantata Raudonoji aikštė (S. Nėries žodžiai, 1945), koncertas smuikui ir simfoniniam orkestrui (1959; versija – koncertas simfonija 1963), 2 simfoninės poemos (1960; Anykščių šilelis 1962), simfoninė uvertiūra fantazija (1960), simfoninės variacijos (1961), Rondo simfoniniam orkestrui (apie 1962), Gedulingas maršas pučiamųjų orkestrui (apie 1961), fortepijoninis trio (1939), Ave Maria smuikui (arba balsui) ir fortepijonui, kūriniai vargonams ir kitiems instrumentams, chorinės poemos Jūratė ir Kastytis, Uosis ir žmogus (abiejų Maironio žodžiai), 5 vokalinės fugos liaudies dainų ir sutartinių temomis, apie 100 solo ir chroro, dainų, giesmių, romansų. Kūryboje laikėsi klasikinių tradicijų.

L: S. Vaidžiūnaitė Vis tiek aš dainininkė... / parengė J. Vyliūtė Vilnius 1997.

1352

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką