Autorius (-ė) Dalia Navikaitė

Alberto
Giacometti
Albertas Džakometis, 20 a. Šveicarijos skulptorius, tapytojas. Daugiau
avangardizmo
dailė
būdinga skeptiška pažiūra į tradiciją, formos eksperimentai, novatoriškumo, originalumo siekis, noras šokiruoti žiūrovą, suteikti kūriniui netikėtumo ar keistumo, išplėsti jo raiškos sferą, priešintis meno rinkai. Daugiau
Joseph
Beuys
Jozefas Boisas, 20 a. vokiečių dailininkas. Vienas žymiausių Europos neoavangardistų. Daugiau
galerija
dailės (tapybos, piešinių, grafikos, skulptūros ir kita) rinkinys. Daugiau
Jacques
Derrida
Žakas Derida, 20 a. prancūzų kalbos ir kultūros filosofas, poststruktūralistas. Analizavo Vakarų filosofijos tradiciją, parodė jos vidines priešpriešas. Pagrindine filosofijos kategorija laikė ženklą, kuriuo sąmonėje pakeičiamas realus daiktas. Daugiau