Autorius (-ė) Dalia Navikaitė

Edward
Hopper
Edvardas Hoperis, 19 a. pabaigos–20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų tapytojas, grafikas. Daugiau
Jörg
Immendorff
Jergas Imendorfas, 20 a.–21 a. pradžios vokiečių tapytojas. Daugiau
Ilja
Kabakov
Ilja Kabakovas, rusų grafikas, tapytojas, instaliacijų kūrėjas. Konceptualiojo meno atstovas. Gyvena Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
impresionizmo
dailė
19 a. pabaigos dailės kryptis. Daugiau
Alberto
Giacometti
Albertas Džakometis, 20 a. Šveicarijos skulptorius, tapytojas. Daugiau
avangardizmo
dailė
būdinga skeptiška pažiūra į tradiciją, formos eksperimentai, novatoriškumo, originalumo siekis, noras šokiruoti žiūrovą, suteikti kūriniui netikėtumo ar keistumo, išplėsti jo raiškos sferą, priešintis meno rinkai. Daugiau
Joseph
Beuys
Jozefas Boisas, 20 a. vokiečių dailininkas. Vienas žymiausių Europos neoavangardistų. Daugiau
George
Grosz
Georgas Grosas, 20 a. vokiečių tapytojas, grafikas. Daugiau
Arshile
Gorky
Aršilis Gorkis, 20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų tapytojas. Daugiau
galerija
dailės (tapybos, piešinių, grafikos, skulptūros ir kita) rinkinys. Daugiau