Autorius (-ė) Laima Arnatkevičiūtė

aforizmas
trumpas glaustas posakis, nusakantis apibendrintą mintį. Daugiau
apoftegma
trumpas sąmojingas ir pamokomas posakis arba pasakojimas iš Bažnyčios tėvų, karalių, didikų, karvedžių gyvenimo. Daugiau
Virginija
Balsevičiūtė-Šlekienė
20–21 a. lietuvių literatūrologė. Daugiau
Julius
Būtėnas
20 a. lietuvių literatūrologas, rašytojas. Daugiau
Vladas
Dautartas
20 a. lietuvių rašytojas. Žemaitės premijos laureatas (1981). Daugiau
Antanas
Giedrius
tikroji pavardė Giedraitis, 19–20 a. lietuvių rašytojas. Nuo 1959 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiausia kūrė vaikams. Daugiau
Gediminas
Isokas
20–21 a. lietuvių rašytojas, miškininkas. Daugiau
Nijolė
Jankutė-Užubalienė
20–21 a. lietuvių rašytoja. 1944 pasitraukė į Vakarus. Nuo 2004 gyveno Sidnėjuje. Daugiau
Liūnė
Janušytė
20 a. lietuvių rašytoja. Parašė feljetonų, humoreskų, komedijų mėgėjų teatrams. Daugiau
Kostas
Kubilinskas
20 a. lietuvių poetas. Vienas žymiausių eilėraščių ir eiliuotų pasakų vaikams autorių. Daugiau