Autorius (-ė) Arūnas Vaicekauskas

apeigos
papročio nustatytų simbolinių veiksmų, neturinčių tiesioginės praktinės reikšmės, bet susijusių su buities bei švenčių tradicijomis ir religija, visuma. Daugiau
Devintinės
Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas, Katalikų Bažnyčios šventė Švenčiausiojo Sakramento (Jėzaus Kristaus Kūno) garbei. Daugiau
Didžioji
savaitė
Šventoji savaitė, Krikščionių Bažnyčioje – paskutinė gavėnios savaitė nuo Verbų sekmadienio iki Didžiojo šeštadienio. Daugiau
Europos
religijos
Dauguma Europos gyventojų yra krikščionys (apie 558 milijonai). Daugiau