Autorius (-ė) Benjaminas Kondratas

Jonas
Paukštys
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, visuomenės, kultūros veikėjas. Daugiau
Ignas
Plioraitis
lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas. Daugiau
Kazimieras
Prapuolenis
20 a. pirmos pusės lietuvių kunigas, visuomenės veikėjas. Jo pastangomis Sankt Peterburgo katalikų bažnyčioje leista sakyti pamokslus ir giedoti lietuvių kalba. Su V. Dvaranausku, J. Laukaičiu ir J. Narjausku Seinuose įkūrė laikraščius Šaltinis ir Vadovas, juos redagavo. Daugiau
Algirdas
Skinkys
Lietuvos sovietinio saugumo agentas. Daugiau
Juozas
Skinkys
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės lietuvių kunigas, kultūros ir visuomenės veikėjas, tautosakininkas. Daugiau
Simonas
Skinkys
19 a. antros pusės–20 a. pirmos pusės lietuvių kultūros ir visuomenės veikėjas. Daugiau