Plioráitis Ignas 1932 12 06Jūdrarūdė (Višakio Rūdos vlsč.), lietuvių visuomenės ir kultūros veikėjas. Kunigas. 1960 baigė Kauno kunigų seminariją. 1960–66 vikaras Kėdainiuose, Kaune, Alytuje. 1966–68 Valakbūdžio (Šakių rajonas), 1968–90 Kapčiamiesčio, 1990–96 Pakuonio, 1996 Ąžuolų Būdos klebonas ir Kazlų Rūdos vikaras altaristas. Nuo 1997 Vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Marijampolės skyriaus, vėliau Vilkaviškio vyskupijos kapelionas. 1982 pasirašė protesto laišką SSKP Centro komiteto generaliniam sekretoriui L. Brežnevui, 1988 – M. Gorbačiovui dėl tikinčiųjų, kunigų persekiojimo ir teisių varžymo. Iki 1990 rašė straipsnius į Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką, ją platino. Parašė knygas: Kazlų Rūdos krašto kryžiai ir kryždirbiai (2006), Laisvės taurus ilgesys (2006), Mūsų mokytojai: sovietinio teroro aukos (2006), Ąžuolų Būdos parapija (2007), Pakuonio parapija (2007), Kapčiamiesčio parapija (2008), Lingavo uosiai ašaroti (apie sovietinio ateizmo kovą prieš Lietuvos Katalikų Bažnyčią, 2008), Atėjom ir ėjom (2010).

1424

1919

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką