Autorius (-ė) Algirdas Jurgis Stanaitis

Aleksas
Garunkštis
20 a. lietuvių geografas ir geologas. Paleolimnologijos pradininkas Lietuvoje. Veiklos kryptys – vidaus vandenų ir kraštovaizdžio apsaugos tyrimai. Daugiau
gyventojai
žmonių, gyvenančių Žemėje arba kurioje nors jos teritorijoje visuma. Daugiau
gyventojų
geografija
visuomeninės geografijos šaka, tirianti gyventojų sudėtį, pasiskirstymą, gyvenviečių tipus ir išsidėstymą. Daugiau
gyventojų
migracija
žmonių judėjimas iš vienos gyvenamosios vietos į kitą. Daugiau
gyventojų
tankis
teritorijos vidutinis gyventojų skaičius jos ploto vienete, paprastai 1 km2. Daugiau
gyventojų
žemėlapiai
įvairaus mastelio žemėlapiai, kuriuose vaizduojama gyventojus ir gyvenvietes apibūdinančių rodiklių teritorinis pasiskirstymas. Daugiau