Autorius (-ė) Mindaugas Maksimaitis

baudžiamasis
kodeksas
susistemintas įstatyminis aktas, nustatantis baudžiamosios atsakomybės pagrindus ir ribas, visuomenei pavojingų nusikalstamų veikų požymius ir bausmes. Dažniausiai sudaro dvi dalys: bendroji ir specialioji. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas priimtas 2000 09 26. Daugiau
Baudžiamasis
statutas
Rusijos imperijos baudžiamasis kodeksas, priimtas 1903, Lietuvoje įvestas Vokietijos okupacijos laikotarpiu, galiojo iki 1940. Daugiau
Bazilikos
Bizantijos imperatorių paskutinis vientisas įstatymų rinkinys. Išleistas graikų kalba apie 890. Sudarė 60 knygų. Nuo 12 amžiaus pabaigos Bazilikos tapo vieninteliu galiojančiu Bizantijos teisės sąvadu. Daugiau
civilinis
kodeksas
įstatyminis aktas, kuriame kodifikacijos būdu susistemintos civilinės teisės normos. Daugiau
„Dievo
teismas“
primityviausia teisminio įrodymo rūšis – bandymas nustatyti tiesą tikintis dievų ženklo dėl teisiamojo kaltumo ar nekaltumo. Daugiau
Drakonto
įstatymai
pirmoji Atėnų valstybės teisės kodifikacija. Išleisti 621 pr. Kr. Daugiau
Dvylikos lentelių
įstatymai
senovės Romos papročių teisės rinkinys. Sudaryti 451–450 prieš Kristų. Atspindi to meto civilinę, baudžiamąją teisę, teismo procesą, rodo gimininės gentinės santvarkos irimą, vergovės formavimąsi, įtvirtina privačią nuosavybę, patriarchato liekanas – didelę namų šeimininko valdžią. Daugiau
ediktas
vidurinių amžių Prancūzijos monarchų norminių aktų rūšis, privaloma konkrečiai institucijai. Daugiau
egzekucija
nuosprendžio – kūno ar mirties bausmės, – taip pat teismo sprendimo, susijusio su skolininko nuosavybės atėmimu, vykdymas. Daugiau
Ekloga
trumpas Bizantijos teisės rinkinys. Sudarytas 726 (ar 741) graikų kalba. Buvo vienas svarbiausių slavų šalių teisės aktų šaltinių. Daugiau