Autorius (-ė) Virginijus Tamaševičius

valdymo
metodai
būdai, kuriais vadovas veikia kolektyvą ir pavienius darbuotojus, jų elgseną, kad pasiektų organizacijos tikslus. Daugiau
X
teorija
žmonių veiklos motyvacijos ir organizavimo koncepcija, teigianti, kad žmogus iš prigimties yra tingus, nemėgsta darbo ir siekia jo išvengti. Daugiau
Z
teorija
žmonių veiklos motyvacijos ir organizavimo koncepcija, kuri teigia, kad darbuotojams organizacijoje yra labai svarbūs geri ir artimi žmogiškieji santykiai, garantuojantys jų lojalumą darbdaviui ir gerą darbo kokybę. Daugiau