Autorius (-ė) Virginijus Tamaševičius

X
teorija
žmonių veiklos motyvacijos ir organizavimo koncepcija, teigianti, kad žmogus iš prigimties yra tingus, nemėgsta darbo ir siekia jo išvengti. Daugiau
Z
teorija
žmonių veiklos motyvacijos ir organizavimo koncepcija, kuri teigia, kad darbuotojams organizacijoje yra labai svarbūs geri ir artimi žmogiškieji santykiai, garantuojantys jų lojalumą darbdaviui ir gerą darbo kokybę. Daugiau
valdymo
metodai
būdai, kuriais vadovas veikia kolektyvą ir pavienius darbuotojus, jų elgseną, kad pasiektų organizacijos tikslus. Daugiau