Autorius (-ė) Aurelija Malinauskaitė

Jonas
Beloglovas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vytauto Didžiojo rinktinės vadas. Daugiau
Danasai
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvių šeima. Daugiau
Jonas
Jasinevičius
vienas Lietuvos partizanų vadų. Lukšio rinktinės vado pavaduotojas ir I rajono vadas. Daugiau
Martinijonas
Kliausius
vienas Lietuvos partizanų vadų. Voverės rinktinės vadas. Daugiau
Boleslovas
Kriščiūnas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadas. Daugiau
Lukšio
rinktinė
Lietuvos partizanų junginys, 1946–1953 kovojęs prieš sovietinį okupacinį režimą. Daugiau
Petras
Masiulaitis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Lietuvos žaliosios rinktinės vadas. Daugiau
Kazys
Mikėnas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Prisikėlimo apygardos štabo viršininkas, Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės vadas. Daugiau
Milkintai
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyviai. Daugiau
Mingėlai
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima. Daugiau