Autorius (-ė) Robertas Maldžius

elektrinis
verpimas
procesas, kurio metu veikiant elektrinėms jėgoms iš polimerinio tirpalo arba lydalo suformuojamos labai plonos gijos. Daugiau
šratinis
reiškinys
sistemą sudarančių dalelių diskretumo nulemtos sistemos parametrų atsitiktiniai fizikinių dydžių nuokrypiai nuo vidutinių verčių. Daugiau
švitinimas
objekto veikimas tam tikro dažnio elektromagnetine spinduliuote arba jonizuojančiąja spinduliuote specialiu tikslu. Daugiau