Autorius (-ė) Balys Pakštas

Pierre Cecile Puvis
de Chavannes
Pjeras Sesilis Piuvi de Šavanas, 19 a. prancūzų tapytojas. Daugiau
Povilas
Puzinas
20 a. lietuvių išeivijos tapytojas. Daugiau
Rafaelis
16 a. italų dailininkas, architektas. Vienas žymiausių brandžiojo Renesanso menininkų. Daugiau
Karolis
Rafalavičius
19 a. Lietuvos tapytojas. Daugiau
replika
dailės kūrinio (dažniausiai tapybos ar skulptūros) pakartojimas, artimas arba identiškas originalui. Daugiau
reprezentacinis
portretas
portreto rūšis – asmens atvaizdas, liudijantis jo rangą ir reikšmę visuomenėje. Daugiau
restauravimas
dailės kūrinių pirminės būklės atkūrimas, pasitelkiant mokslinių ir meninių disciplinų kompleksą. Daugiau
Martiros
Sarian
Martirosas Sarianas, 19 a. pabaigos–20 a. armėnų tapytojas. Daugiau
Sassetta
Saseta, 15 a. italų tapytojas. Daugiau
Aleksej
Savrasov
Aleksejus Savrasovas, 19 a. rusų tapytojas peizažistas. Daugiau