Autorius (-ė) Balys Pakštas

paveikslas
molbertinės tapybos kūrinys. Daugiau
paveikslas
meno (vaizduojamosios dailės, literatūros) priemonėmis sukurtas meninis vaizdas. Daugiau
Piero della
Francesca
Pjeras dela Frančeska, 15 a. italų dailininkas, dailės teoretikas. Daugiau
Piero di
Cosimo
Pjeras di Kozimas, 15–16 a. italų tapytojas. Daugiau
Juozas Algirdas
Pilipavičius
lietuvių tapytojas, restauratorius. Daugiau
plafonas
lubų, skliautų arba kupolo dekoruota plokštuma. Daugiau
polichromija
architektūros, skulptūros, taikomosios dailės kūrinio daugiaspalviškumas. Daugiau
portretas
vaizduojamosios dailės žanras; tapybos, grafikos, skulptūros arba meninės fotografijos kūrinys, vaizduojantis konkretų žmogų arba žmonių grupę. Daugiau
Prano Gudyno
restauravimo centras
yra Vilniuje. Pirmąsias Lietuvoje Tapybos restauravimo dirbtuves 1946 įkūrė P. Gudynas (su kitais). Daugiau
Vilhelms
Purvītis
Vilhelmas Purvytis, 19–20 a. latvių tapytojas. Daugiau