Autorius (-ė) Vytautas Šilas

Kaliningrado srities
lietuviai
Dėl nacių įvykdytos gyventojų evakuacijos į Vokietiją 1945 ir vėlesnio sovietinio genocido Kaliningrado srityje lietuvininkų (mažlietuvių) liko tik kelios dešimtys. Lietuviai (didžlietuviai) yra pokario migrantai: pasitraukusieji iš LSSR per prievartinę kolektyvizaciją, buvę tremtiniai ir politiniai kaliniai, kuriems sovietų valdžia neleido grįžti į Lietuvą. Daugiau
Karaliaučiaus
architektūra
per II pasaulinį karą miestas apgriautas. Daugiau
Knypava
vienas trijų Karaliaučiaus miestų (1327–1724). Daugiau
„Darbininkas“
socialistinės pakraipos mėnraštis, ėjęs 1905–1906 Tilžėje. Daugiau
Vanda
Vasiliauskienė
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių pedagogė, Karaliaučiaus krašto lietuvių visuomenės veikėja. Daugiau
Frank Alfred
Golder
Frankas Alfredas Golderis, Jungtinių Amerikos Valstijų istorikas, archyvaras. Daugiau
Jonas
Navakas
lietuvių teisininkas, valstybės ir visuomenės veikėjas. 1933–1935 Klaipėdos krašto gubernatorius. Daugiau
Bronius
Nemickas
Lietuvos rezistentas ir lietuvių išeivijos veikėjas. 1964–1978 Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vicepirmininkas. Daugiau
Mažosios Lietuvos
reikalų taryba
lietuvių visuomeninė organizacija. Isteigta 1989 Vilniuje. Daugiau
Klaipėdos krašto
sukilimas
Didžiosios Lietuvos ir Mažosios Lietuvos politinė karinė akcija. Vyko 1923 01 10–15 prieš Prancūzijos valdymą (nuo 1920) Klaipėdos krašte ir dėl jo prijungimo prie Lietuvos Respublikos. Sukilėliams beveik visame krašte per 1 d. pavyko nuversti Prancūzijos okupacinę valdžią. Naujausioji lietuvių istoriografija (V. Žalys ir kiti) sukilimą vertina kaip vieną drąsiausių Lietuvos Respublikos vyriausybės žingsnių. Daugiau