Autorius (-ė) Renata Endzelytė

onomastika
kalbotyros šaka, mokslas apie onimus, arba tikrinius vardus. Daugiau
pravardė
neoficialus asmenvardis, kuris įvardija ar apibūdina žmogų pagal tam tikras jo ypatybes. Daugiau
oronimai
kalnų arba kitų žemės paviršiaus aukštumų vardai; siaurąja reikšme – tik kalnų vardai. Daugiau
pavardė
oficialus asmenvardis, rodantis asmens priklausymą šeimai, paveldimas asmenvardžio dėmuo. Daugiau
patronimai
istoriniai asmenvardžiai, vediniai iš tėvo asmenvardžio. Daugiau
onimai
tikriniai žodžiai arba žodžių junginiai, įvardijantys objektus. Daugiau
onomasiologija
semantikos sritis, tirianti kalbos žodžius kaip tam tikrų reiškinių arba objektų (daiktų) pavadinimus. Daugiau
oikonimai
oikonimija, toponimų dalis – gyvenamųjų vietų (miestų, miestelių, kaimų ir kitų) vardai. Daugiau