Autorius (-ė) Romualdas Karazija

Niels
Bohr
Nilsas Boras, 20 a. danų fizikas. Sukūrė vienelektronio atomo teoriją, pagrįstą dviem postulatais. Nobelio premija (1922). Daugiau
Robert
Boyle
Robertas Boilis, 17 a. anglų chemikas, fizikas ir filosofas. Vienas Londono karališkosios draugijos kūrėjų. Daugiau
Albert
Einstein
Albertas Einšteinas, 20 a. JAV visuomenės veikėjas. Vienas žymiausių 20 a. mokslininkų, atskleidęs esminius šiuolaikinės fizikos principus. Daugiau
eksperimentas
mokslinis bandymas – reiškinio arba objekto tikslingas tyrimas; vienas pagrindinių mokslinių metodų. Daugiau
Enrico
Fermi
Enrikas Fermis, 20 a. italų ir JAV fizikas. Vienas žymiausių 20 a. mokslininkų. Kvantinės elektrodinamikos kūrėjas. Nobelio premija (1938). Daugiau
fizika
mokslas, tiriantis bendrąsias materijos savybes, struktūrą ir judėjimą. Daugiau
fizikos mokslo
įstaigos
laboratorijos, fizikos mokslo institutai, tarptautinės laboratorijos ir mokslo centrai. Daugiau
fizikų
draugijos
visuomeninės organizacijos, susikūrusios fizikos darbams plėtoti ir koordinuoti. Daugiau
Galileo
Galilei
Galileo Galilėjus, 16 a. pabaigos–17 a. italų fizikas ir astronomas. Klasikinės fizikos pradininkas. Sukonstravo teleskopą (pritaikė žiūroną) dangaus kūnams stebėti (1609). Daugiau
George
Gamow
Džordžas Gamovas, 20 a. Rusijos ir JAV fizikas. Pirmasis aiškiai suformulavo genetinio kodo problemą ir 1954 paskelbė, kad DNR yra genetinis kodas, kuriuo koduojama aminorūgščių seka baltyme. Daugiau