Autorius (-ė) Petras Mikučionis

abejingumo
kreivė
kreivė, vaizduojanti visus galimus dviejų prekių kiekių derinius, kurių kiekvienas vartotojui teikia vienodą bendrą naudą arba pasitenkinimą. Skirtingus vartotojus charakterizuoja tik jiems būdingos abejingumo kreivės. Daugiau
auksinė taupymo
taisyklė
ekonomikos mokslo taisyklė, apibūdinanti subalansuoto ekonomikos augimo situaciją. Daugiau
akcinė
bendrovė
įmonė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į vienodos nominaliosios vertės akcijas; viena populiariausių verslo organizavimo formų. Daugiau
akcinės bendrovės
valdymas
įvairiose šalyse skiriasi. Lietuvoje akcinės bendrovės valdymo institucijos yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, valdyba ir administracija. Daugiau
akcinis
kapitalas
akcinės bendrovės kapitalo dalis, suformuojama pardavus akcijas. Šios akcininkų investuotos lėšos išlieka kaip nuolatinis finansų šaltinis tol, kol egzistuoja bendrovė. Daugiau
atviroji
ekonomika
į pasaulines prekių, kapitalo ir valiutų rinkas integruota šalies ekonominė sistema. Ekonomikos atvirumą galima įvertinti tarptautinių mainų dalimi šalies bendrajame vidaus produkte. Daugiau
Jonas
Čičinskas
lietuvių ekonomistas. 1995–1997 Lietuvos nuolatinės misijos prie Europos Sąjungos Briuselyje vadovas, ambasadorius. Su kitais parengė pirmąjį lietuvišką ekonomikos teorijos vadovėlį, išvertė užsienio ekonomistų veikalų. Daugiau
defliatorius
kainų indeksas, pagal kurį ekonominiai rodikliai, apskaičiuoti galiojusiomis (einamosiomis) kainomis, perskaičiuojami palyginamosiomis (nekintamomis) kainomis. Defliatorius dažniausiai naudojamas atliekant lyginamuosius bendrojo vidaus produkto ir bendrojo nacionalinio produkto skaičiavimus. Daugiau
bendrasis
pelnas
skirtumas tarp pajamų, gautų pardavus prekes (paslaugas), ir tų prekių (paslaugų) savikainos. Bendrasis pelnas yra bazinis rodiklis grynajam pelnui apskaičiuoti. Daugiau
bendrosios
pajamos
per tam tikrą laikotarpį už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas įmonės gautos bendros pinigų įplaukos, apskaičiuojamos kaip parduotų prekių bei paslaugų kainų ir kiekio sandauga. Daugiau