Autorius (-ė) Aleksas Girdenis

absorbcija
bet koks negalinio garso ar skiemens išnykimas. Daugiau
absorbcija
kalbos morfologinio elemento susiliejimas su gretimu elementu. Daugiau
afrikacija
sprogstamojo gomurinio arba dantinio priebalsio virtimas afrikata. Daugiau
afrikatos
priebalsiai iš glaudžiai sutapusių sprogstamojo (uždarumos) ir pučiamojo (ankštumos) elementų. Daugiau
akomodacija
gretimų garsų tarties ir akustinių savybių suartėjimas, nekeičiantis jų esminių skiriamųjų požymių. Daugiau
alofonai
poziciniai, arba kombinaciniai, fonemų variantai. Daugiau
alografai
raidžių, arba grafemų, poziciniai variantai. Daugiau
alomorfai
morfemų variantai. Daugiau
alotonai
poziciniai tonemos (priegaidės arba tono) variantai. Daugiau
alternacija
dėsninga fonologinė ar morfologinė garsų kaita žodžių šaknyse ar kitose morfemose. Daugiau