Autorius (-ė) Viktoras Ašmenskas

Zigmas
Drunga
Lietuvos karo veikėjas, vienas partizanų vadų. Pietų Lietuvos srities vado pavaduotojas. Daugiau