Drùnga Zigmas (slap. Šernas, Mykolas Jonas) 1904 01 02Užpaliai 1946 06 12Agurkiškė (Lukšių vlsč.), Lietuvos karo veikėjas, vienas antisovietinių partizanų vadų. Karo lakūnas (1932). Majoras (1940). Pulkininkas (1998, po mirties).

Veikla

Priklausė pavasarininkams, skautams, ateitininkams, šauliams. 1928 baigė Karo mokyklą, 1932 – Aukštųjų karininkų kursų aviacijos skyrių. 1939–40 aviacijos štabo 3 (Mobilizacijos), 2 (Informacijos) skyriaus viršininkas. 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą, 07 02 paleistas į atsargą. Per nacių okupaciją 1942–44 slapta veikė Lietuvių fronto Kauno apygardos štabe. 1944 Kauno gaisrinės viršininkas. 1944 Prienų apylinkėse organizavo Geležinio Vilko pulką. 1944 SSRS kariuomenei vėl užėmus Lietuvą slapstėsi; 1945 NKVD sulaikytas, pabėgo, tapo partizanu.

Zigmas Drunga

Veikė Tauro apygardos štabe. 1945 10 suėmus jo vadovus, Z. Drunga atkūrė štabą, 1945 10 22 tapo apygardos vadu. 1946 04 09 Dzūkijoje kartu su A apygardos vadu J. Vitkumi (slapyvardis Kazimieraitis) įkūrė partizaninę Pietų Lietuvos sritį; paskirtas jos vado pavaduotoju. Z. Drunga pertvarkė Tauro apygardos ribas, jos organizacinę struktūrą, suorganizavo štabą, spaudą, plėtojo ryšius su kitomis apygardomis ir užsieniu, rūpinosi nukentėjusiųjų nuo sovietinės okupacinės valdžios šalpa, partizanų materialiniu aprūpinimu, jų skiriamaisiais ir pasižymėjimo ženklais, laipsniais. 1946 06 12 vykdamas užmegzti ryšių su Žemaitijos partizanais buvo išduotas, pateko į vidaus kariuomenės pasalą; sužeistas susisprogdino.

Apdovanojimai

Laisvės kovos 1, 2 ir 3 laipsnių kryžius su kardais (1950, po mirties). Gedimino 4 laipsnio ordinas (1938), Vyčio Kryžiaus ordino Didysis kryžius (1998, po mirties).

Šernas; Mykolas Jonas; -Zigmas Drunga

1845

1117

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką