Autorius (-ė) Stanislava Bartašiūtė

Galaktika
tarpusavio traukos jėgomis susietų žvaigždžių sistema, kuriai priklauso Saulė. Daugiau
Galaktikos
astronomija
astronomijos šaka, tirianti mūsų Galaktikos struktūrą, dinamiką ir evoliuciją. Daugiau
kolapsas
procesas, kurio metu dėl savo sukurtos gravitacinės jėgos fizikinis objektas sparčiai susitraukia, o jo matmenys sumažėja daug kartų. Daugiau
kosminė foninė
spinduliuotė
elektromagnetinė spinduliuotė, sklindanti Visatoje iš esmės izotropiškai. Daugiau
rekombinacijos
era
kritiškai svarbus Visatos ankstyvosios evoliucijos tarpsnis, kai pirmą kartą susidarė neutralūs medžiagos atomai. Daugiau
reliatyvistinė
astrofizika
astrofizikos šaka, tirianti didelių energijų būsenas ir reiškinius Visatoje. Daugiau
Seyferto
galaktikos
aktyviosios galaktikos su labai kompaktišku ir neįprastai šviesiu branduoliu. Daugiau
Sietynas
padrikasis žvaigždžių spiečius M 45 Tauro žvaigždyne. Daugiau
Sirijus
šviesiausia nakties dangaus žvaigždė. Daugiau
Siurblys
pietinės hemisferos žvaigždynas. Daugiau