Autorius (-ė) Stanislava Bartašiūtė

Sietynas
padrikasis žvaigždžių spiečius M 45 Tauro žvaigždyne. Daugiau
Sombrero
galaktika
didžiulė, įspūdinga, neįprastos morfologinės struktūros galaktika Mergelės žvaigždyne. Daugiau
rekombinacijos
era
kritiškai svarbus Visatos ankstyvosios evoliucijos tarpsnis, kai pirmą kartą susidarė neutralūs medžiagos atomai. Daugiau
spektrinė
klasė
žvaigždės temperatūrinis parametras, nustatomas iš jos spektro charakteristikų. Daugiau
spektrinė
klasifikacija
žvaigždės spektrinės ir šviesio klasių nustatymas analizuojant spektre pastebimas atomų ir jonų sugerties linijas bei molekulių sugerties juostas. Daugiau
tamsioji
energija
hipotetinė energijos forma, tolygiai užpildanti Visatos erdvę ir sukelianti stūmą. Daugiau
tamsioji
medžiaga
nešviečianti, nežinomos sudėties ir būsenos medžiaga galaktikose, jų spiečiuose. Daugiau
Seyferto
galaktikos
aktyviosios galaktikos su labai kompaktišku ir neįprastai šviesiu branduoliu. Daugiau
Šaulio
galaktika
nykštukinė sferoidinė galaktika Šaulio žvaigždyne. Daugiau
Sirijus
šviesiausia nakties dangaus žvaigždė. Daugiau