Autorius (-ė) Dalius Jonkus

Petras
Abelardas
Pjeras Abelaras, 12 a. prancūzų filosofas scholastas ir teologas. Sprendė tikėjimo ir proto santykį, reikalavo protu tikrinti tikėjimo dogmas. Pasisakė prieš realizmą, nominalizmą. Daugiau
Albertas
Didysis
13 a. vokiečių filosofas, scholastas, teologas. Šventasis (1931). Siekė pritaikyti Aristotelio idėjas sisteminant krikščioniškąją pasaulėžiūrą. Teigė, kad materija ir laikas yra sukurti. Daugiau
Anzelmas
Kenterberietis
11–12 a. filosofas, teologas, ankstyvosios scholastikos pagrindėjas. Šventasis (1163). Polemikoje apie universalijas gynė nuosaikų realizmą. Tikėjimą laikė pradine mąstymo sąlyga ir kartu galutiniu supratimu. Daugiau
averoizmas
viena vidurinių amžių filosofijos krypčių. Šalininkai plėtojo mokymą apie materijos ir judėjimo amžinumą, atmetė vienalaikio dieviškojo kūrimo akto sampratą, dieviškąją būtį laikė būtybių pirmine priežastimi. Daugiau
Roger
Bacon
Rodžeris Beikonas, 13 a. anglų filosofas, gamtotyrininkas. Teigė, kad mokslinio pažinimo svarbiausi metodai yra matematiniai. Pripažino tik gamtos tyrinėjimais pagrįstą empirinį patyrimą. Daugiau
Bernardas
Klervietis
12 a. prancūzų katalikų teologas, mistikas. Šventasis (šventė – rugpjūčio 20). Daugiau
Bonaventūras
13 a. filosofas scholastas, teologas. Šventasis (1482; šventė – liepos 15). Pritarė Augustino, neoplatonikų idėjoms. Jo mokymas tapo vidurinių amžių filosofinės mokyklos pradžia. Daugiau