Autorius (-ė) Stanislovas Algimantas Martišius

ekonominė
statistika
ekonomikos mokslų šaka, tirianti ūkinių (ūkio statistika), demografinių (demografinė statistika), integracinių procesų ir reiškinių, įvairių išteklių kiekybę, remdamasi ekonomikos teorija, statistikos ir socialinių mokslų metodais nagrinėjanti šiuos procesus ir reiškinius. Daugiau