Autorius (-ė) Jonas Vaičenonis

Septintasis
fortas
Kauno tvirtovės fortifikacinis įrenginys Žaliakalnyje. Pradėtas statyti 1883, baigtas 1889. Paskutinis Rusijos imperijos mūrinis fortas. 2011 atidarytas lankytojams. Daugiau
Septintasis pėstininkų
pulkas
Lietuvos karinis dalinys 1919–1940. Daugiau
Vytenis
Statkus
lietuvių karo istorikas, skautų veikėjas. Daugiau
Šarvuočių
rinktinė
Lietuvos karinis dalinys 1924–1940. Daugiau
Šeštasis
fortas
Kauno tvirtovės fortifikacinis įrenginys Nemuno dešiniajame slėnyje, prie Petrašiūnų. Vienas stiprausių mūrinių Kauno tvirtovės fortų. Forte įsikūrė Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karo technikos skyriaus ekspozicija. Daugiau
Šeštasis pėstininkų
pulkas
Lietuvos karinis dalinys 1919–1926 ir 1934–1940. Daugiau