Autorius (-ė) Jonas Vaičenonis

kornetas
daugelio Europos valstybių kavalerijos karininkas. Daugiau
korvolantas
judrus 18–19 a. karinis junginys. Daugiau
kuopa
daugelio valstybių kariuomenių sausumos ir kitų pajėgų pagrindinis taktinis padalinys, skirtas kovinėms, užnugario, aprūpinimo bei kitoms užduotims vykdyti. Daugiau
Lietuvių atsargos
batalionas
Rusijos kariuomenės karinis dalinys, 1917–1918 veikęs Smolenske. Vienas pirmųjų 20 a. lietuvių karinių dalinių. Daugiau
Lietuvių atskirasis
batalionas
Rusijos kariuomenės karinis dalinys, 1918 veikęs Rovne. Daugiau
Lietuvių dragūnų
divizionas
1917–1918 Rusijos kariuomenės karinis dalinys Valkoje (Latvijos–Estijos pasienyje). Vienas pirmųjų 20 a. lietuvių karinių dalinių. Daugiau
Lietuvių Sibiro
batalionas
vienas pirmųjų 20 a. lietuvių karinių dalinių; 1919 veikė Sibire. Daugiau
Penktasis pėstininkų
pulkas
Lietuvos karinis dalinys 1919–1940. Daugiau
Pirmasis artilerijos
pulkas
Lietuvos karinis dalinys 1919–1926 ir 1935–1940. Pradėtas formuoti 1919 02 26. Daugiau
Pirmasis pėstininkų
pulkas
Lietuvos karinis dalinys 1918–1940. Daugiau