Penktasis pėstininkų pulkas

Vėliavos įteikimas Penktajam pėstininkų pulkui (1928; pirmas iš kairės – krašto apsaugos ministras A. Voldemaras, centre – prezidentas A. Smetona; Vytauto Didžiojo karo muziejus)

Penktàsis pstininkų pukas, oficialiai Penktàsis pstininkų Ddžiojo Lietuvõs kunigáikščio Kęstùčio pukas, 1919–40 Lietuvos karinis dalinys. 1919 03 Nepriklausomybės karo kautynėms su besiveržiančia Sovietų Rusijos kariuomene Kaune pradėtas steigti Atskirasis batalionas, jo branduolį sudarė Kauno miesto ir apskrities komendantūros Penktoji ir Šeštoji kuopos, raitelių eskadronas. 1919 03 pabaigoje dalinyje buvo 20 karininkų, 700 kareivių (beveik visi savanoriai). 1919 04 batalionas pradėjo kovas su Sovietų Rusijos kariuomene. 1919 viduryje batalione tarnavo 24 karininkai, 726 kareiviai, 4 karo valdininkai, gydytojas. Ginkluotė – 8 kulkosvaidžiai, 686 šautuvai, 120 pistoletų ir revolverių, apie 104 000 šovinių. 1919 05 08 dalinys susikovė su Lenkijos kariuomene. 1919 06 Atskirasis batalionas pavadintas Vilniaus batalionu, 07 priskirtas Pirmajai pėstininkų brigadai.

Pasibaigus kovoms su Sovietų Rusijos kariuomene dalinys dislokuotas Žiežmariuose. 1919 Vilniaus batalionas pertvarkytas į Penktąjį pėstininkų pulką. 1919 11 21–22 dalyvavo kovose su bermontininkais. 1920 01 pulkas priskirtas Antrajai brigadai, 1920 viduryje perdislokuotas į Kaišiadoris, vėliau kovėsi su Lenkijos kariuomene. Per Nepriklausomybės karą žuvo vienas pulko karininkas, 53 kareiviai, apie 100 karių sužeista. 1920 pabaigoje pulke tarnavo 47 karininkai, 2410 kareivių, 6 karo valdininkai, 3 gydytojai, karo kapelionas. Ginkluotė – 34 kulkosvaidžiai, 1780 šautuvų, 133 karabinai, 64 pistoletai ir revolveriai, 133 durtuvai, turėta 149 arkliai ir kito karinio turto. Nuo 1920 12 pulkas saugojo Lietuvos–Lenkijos demarkacijos linijos Giedraičių–Labanoro–Salako ruožą. Nuo 1920 05 pulkas dislokuotas Panevėžyje, 1922 06 perkeltas į Aukštąją Panemunę (Kaunas). 1940 06 SSRS okupavus Lietuvą 1940 08 Penktasis pėstininkų pulkas išformuotas, 1940 10 – likviduotas.

Penktojo pėstininkų pulko kariai Vievio miškuose per kovas su Lenkijos kariuomenės L. Żeligowskio junginiu (1920; Lietuvos centrinis valstybės archyvas)

Vadai: K. Škirpa, J. Zubrys, M. Velykis, P. Kaunas, V. J. Rėklaitis, S. Pundzevičius, J. Vidugiris, S. Raštikis, A. Čepas, J. Listopadskis.

-Atskirasis batalionas; -Vilniaus batalionas

1935

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką