Autorius (-ė) Kazys Ambrozaitis

Kazys
Ambrozaitis
19 a. pabaigos–20 a. vidurio Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos katalikų kunigas. Jungtinėse Amerikos Valstijose įsteigė lietuvių katalikų parapijų, Palendriuose pastatydino bažnyčią. Daugiau