Ambrozáitis Kazys 1859 12 25Balandžiai (Eržvilko vlsč., Raseinių apskr.) 1947 03 16Palendriai (Kelmės vlsč.), Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos katalikų kunigas.

Išsilavinimas ir pastoracinė veikla

1886 įstojo į Vilniaus kunigų seminariją; iš jos dėl lietuviškos spaudos laikymo ir platinimo buvo pašalintas. 1895 išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas. Nuo 1896 studijavo Shenandoah (Pensilvanijos valstija) katalikų kunigų seminarijoje. 1897 baigė Šv. Pranciškaus vokiečių katalikų kunigų seminariją Milwaukee (Viskonsino valstija), 1898 įšventintas kunigu. Kunigavo Westville, Spring Valley (Ilinojaus valstija), Kenochoje ir Sheboygane (Viskonsino valstija); čia įsteigė lietuvių katalikų parapijas. Nuo 1904 gyveno Čikagoje, čia įkūrė lietuvių katalikų 3 parapijas. Bendradarbiavo Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių periodiniuose leidiniuose Katalikas, Žvaigždė, Lietuva. Nuo 1914 kunigavo Binghamtone (Niujorko valstija). 1924 grįžo į Lietuvą, nuo 1931 kunigavo Palendriuose, čia 1936 savo lėšomis pastatydino bažnyčią (architektas V. Bitė; nuo 1947 neveikia).

Kazys Ambrozaitis

Knygos

Žemaičių dūnininkų patarme parengė ir išleido giesmių rinkinį Grynai mūsiškai parašytų giesmių lobynas (1924), parašė knygas Nemunas vasaros laike (1913), Daina laisvės varpui, Vaikų ratas (abi 1926), Apskritų metų įvairenybės mūsų krašte (1927), gramatiką Kalbos sanskrita, mokinanti skaityti ir rašyti (1929).

L: Kazys Ambrozaitis Palendriai vakar ir šiandien Vilnius 2004.

1945

Papildoma informacija
Turinys
Bendra informacija
Straipsnio informacija
Autorius (-iai)
Redaktorius (-iai)
Publikuota
Redaguota
Siūlykite savo nuotrauką