Autorius (-ė) Remigijus Leipus

ekonometrija
ekonomikos mokslų kryptis, matematinės statistikos ir tikimybių teorijos metodais tirianti ir modeliuojanti ekonominių objektų ir ūkinių procesų kiekybinius ryšius, vertinanti ekonominius parametrus. Daugiau