Autorius (-ė) Vitalija Miežutavičiūtė

Lietuvos
farmacija
1506 Vilniuje, didžiojo kunigaikščio dvare, įkurta vaistinė, į kurią iš Krokuvos vaistų, medžiagų ir darbo priemonių atsivežė vaistininkas A. Balińskis. Daugiau
medicinos mokslas
Lietuvoje
ilgus amžius liaudies medicinos priemonėmis ligas gydė liaudies gydytojai. Pirmąjį Lietuvoje gyvenantį gydytoją, Jokūbą, 15 a. turėjo Jogaila. Medicinos mokslo pradininkai – S. L. Bizijas, J. E. Gilibert’as, L. H. Bojanus, J. P. Frankas. Daugiau
medicinos istorijos
dėstymas Lietuvoje
1825 Vilniaus universitete buvo įvestas medicinos istorijos kursas, kurį dėstė K. Porcijanka, 1828–31 – A. Velkas. Daugiau