Autorius (-ė) Jonas Danguolis Diliūnas

inžinerinė
hidrogeologija
hidrogeologijos šaka, tirianti uolienų ir požeminio vandens sąveikos procesus, vykstančius dėl žmogaus inžinerinės veiklos. Daugiau
debitas
skysčio arba dujų kiekis, per laiko vienetą pratekantis tėkmės skerspjūviu. Daugiau