Autorius (-ė) Jonas Danguolis Diliūnas

debitas
skysčio arba dujų kiekis, per laiko vienetą pratekantis tėkmės skerspjūviu. Daugiau
inžinerinė
hidrogeologija
hidrogeologijos šaka, tirianti uolienų ir požeminio vandens sąveikos procesus, vykstančius dėl žmogaus inžinerinės veiklos. Daugiau