Autorius (-ė) Vida Gudžinskienė

socialinė
elgsena
individo, tam tikros grupės, bendruomenės elgsena, veiksmai ar manieros bendraujant su kitais žmonėmis. Daugiau
socialiniai
įgūdžiai
asmens savybių visuma, leidžianti užmegzti ryšius su kitais žmonėmis socialines normas atitinkančiais būdais; socialinio bendravimo patirtis. Lemia tam tikros aplinkos ypatybės, socializacijos metu įgijami poreikiai ir lūkesčiai. Daugiau
socialinis
solidarumas
visuomenės arba socialinės grupės narių integravimasis – proporcingas gerovės ir problemų pasidalijimas, bendras požiūris į valstybės įsipareigojimus praeičiai, dabarčiai ir ateičiai. Daugiau