Autorius (-ė) Vytautas Vaškelaitis

paskola
ekonominė operacija, kai vienas fizinis ar juridinis asmuo (kreditorius) suteikia kitam fiziniam ar juridiniam asmeniui (skolininkui) kreditą pinigais arba rūšiniais požymiais apibūdintais daiktais. Daugiau
perkamosios galios
paritetas
realiojo valiutos kurso nustatymo metodas, kai dviejų šalių piniginių vienetų verčių santykis apskaičiuojamas pagal jų pinigų perkamąją galią šalies vidaus rinkoje. Daugiau
pinigų
apyvarta
pinigų judėjimas šalies ūkyje atliekant įvairius mokėjimus. Daugiau
pinigų
neutralumas
ekonomikos teorijos principas, pagal kurį pinigai tik atlieka tarpininko funkciją prekių ir paslaugų mainuose, bet neturi jokio savarankiško poveikio ekonominės sitemos plėtrai. Daugiau
pinigų
nuvertėjimas
pinigų vertės sumažėjimas. Daugiau
pinigų
politika
valstybės arba valstybių pinigų sąjungos ekonominės politikos dalis, kuri apima ekonominių procesų reguliavimą kontroliuojant pinigų kiekio apyvartoje ir pinigų kainos pokyčius. Daugiau
pinigų
sistema
istoriškai susiklosčiusi ir teisės aktais įtvirtinta pinigų apyvartos organizavimo ir reguliavimo šalyje arbavalstybių pinigų sąjungoje tvarka. Daugiau
plėtros
bankas
specializuota kredito įstaiga, kuri vyriausybėms, valstybinėms institucijoms ir bendrovėms teikia ilgalaikes ir vidutinės trukmės paskolas šalies ekonominei plėtrai finansuoti, dažnai ir finansines garantijas, techninę pagalbą, konsultacijas plėtros projektų vykdytojams. Daugiau
polimetalizmas
pinigų sistema, kur visuotinio vertės ekvivalento funkciją vienu metu atlieka keli metalai. Daugiau
prekybos
bankas
specializuotasis komercinis bankas, kurio pagrindinė veikla – tarptautinės prekybos finansavimas ir tarptautiniai atsiskaitymai. Daugiau