Autorius (-ė) Stanislovas Buchaveckas

generaliniai
tarėjai
1941–44 nacių okupuotos Lietuvos aukščiausieji vadinamosios lietuvių savivaldos pareigūnai. Juos kontroliavo vokiečių okupacinės valdžios generalinis komisaras ir jo vadovaujamo generalkomisariato – Lietuvos generalinės srities – pareigūnai. Daugiau
generalinis
komisaras
Lietuvos generalinės srities aukščiausias pareigūnas 1941–44 nacių okupacijos laikotarpiu. Daugiau
Pranas
Germantas
20 a. lietuvių visuomenės veikėjas, kalbininkas. 1941 08 naciams likvidavus Lietuvos laikinąją vyriausybę, paskirtas Švietimo vadybos generaliniu tarėju. Daugiau
gestapas
1933–1945 nacių Vokietijos politinė policija. Niurnbergo karinio tribunolo 1946 paskelbtas nusikalstama organizacija. Daugiau
getas
religinės ar etninės mažumos gyvenama miesto dalis. Daugiau
Glitiškės
kaimas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje, 5 km į šiaurę nuo Paberžės, prie Širvio ežero rytinio kranto. Daugiau
Mykolas
Gudėnas
20 a. pirmos pusės lietuvių pedagogas, Rytų Lietuvos visuomenės veikėjas. Lietuvos antisovietinio ir antinacinio pasipriešinimo veikėjas. Daugiau
Kaišiadorys
miestas Lietuvoje, 35 km į rytus nuo Kauno; rajono savivaldybės, vyskupijos centras. Daugiau
Kaniava
kaimas Varėnos rajono savivaldybėje, 16 km į pietryčius nuo Varėnos. Daugiau
lietuvių
savivalda
per 1941–1944 nacių okupaciją Lietuvoje veikusios vietinės valdžios institucijos, pavaldžios Vokietijos okupacinei administracijai. Daugiau