Autorius (-ė) Edvardas Riepšas

Lietuvos
miškai
Senovėje beveik visa dabartinės Lietuvos teritorija buvo apaugusi miškais. Plintant žemdirbystei miškų plotai pradėjo mažėti. Daugiau
eglynas
medynas, kuriame vyrauja eglės. 2019 eglynai sudarė 21,0 % visų Lietuvos medynų ploto. Daugiau
atžalynas
jaunas medynas, išaugęs iš šaknų atžalų ar kelmų ataugų. Daugiau
apsauginiai
želdiniai
miško želdiniai, saugantys reljefą, dirvožemį, vandenis, vertingus gamtinius kompleksus, žemės ūkio naudmenas, gyvenvietes, įvairius statinius, kelius, žmones ir gyvūniją nuo nepalankių gamtinių ir antropogeninių veiksnių. Daugiau
uosynas
medynas, kuriame vyrauja uosiai. 2019 uosynai sudarė 0,6 % visų Lietuvos medynų ploto. Daugiau
jaunuolynas
jaunas medynas nuo pomiškio, žėlinių atsiradimo, želdinių įveisimo iki kartyno susiformavimo. Daugiau
pušynas
medynas, kuriame vyrauja pušys. 2019 pušynai sudarė 34,5 % visų Lietuvos medynų ploto. Daugiau
miško
melioracija
priemonių kompleksas, kuriomis melioruojamuose miško plotuose saugoma ir gerinama rūšių biol. įvairovė, ekosistemų tvarumas, dirvožemio produktyvumas ir medynų našumas. Daugiau
miško
želdynai
miško žemės sklypai, kuriuose sodinant ar sėjant įveisti miško želdiniai (medžiai ir krūmai). Daugiau
miško
želdinimas
miško želdinių veisimas sėjant miško medžių ir krūmų sėklas arba sodinant iš jų išaugintus sodmenis. Daugiau